Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva