Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva