Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva