Popravek odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje–Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva