Odlok o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva