Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov