Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva