Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Predpisi, na katere predpis vpliva