Izgradnja krožišča pri Jadranu

971.549,87 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo
684.682,22 EUR
Zaključeno
November 2022
Jesen 2023

Podatki o financiranju