Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022

Predpisi, na katere predpis vpliva