Vzpostavitev inkubatorja Občine Hrpelje-Kozina

1.872.676,09 EUR
1.454.927,87 EUR
V teku
December 2023
November 2024

Podatki o financiranju