Sprememba dinamike izvedbe del na obvoznici Hrpelj in Kozine

31. 5. 2023