Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik

9.554.356,72 EUR
Kohezijski sklad, Proračun RS, Ministrstvo za okolje in prostor
174.185,00 EUR
V teku
01.01.2016
31.12.2023

Podatki o financiranju