Investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje Hrpelje - prenova prostorov

893.990,01 EUR
371.520,00 EUR
V teku
2023
2026

Podatki o financiranju