Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav - 2024

28. 5. 2024
28.05.2024
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2024 do 12:00
13.000,00 EUR
410-38/2024
Romina Poles