Oklic dedičem po pok. Andreju Karižu, pok. Martina

29. 3. 2023
29.03.2023
Oglasna deska
29.03.2024 do 00:00
II D 250/2003
23.03.2023
Okrajno sodišče v Sežani
05 731 24 00