Izgradnja krožišča v Gradišču

786.911,19 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo, Lastni projekti
532.572,19 EUR
Zaključeno
6243 Obrov
08.06.2022