Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev – Najpogostejša vprašanja in odgovori

2. 4. 2020