Veljavni predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

15. 4. 2020